Το ενημερωτικό έντυπο είναι ένα σύντομο κείμενο που ενθαρρύνει τους γονείς ποικίλων γλωσσικών υπόβαθρων να εξετάσουν την επιλογή του να μεγαλώσουν πολυγλωσσικά το παιδί τους, και δίνει έμφαση στη σημασία του αναστοχασμού για αυτό.   

Το ενημερωτικό έντυπο περιλαμβάνει τους ειδικούς/οργανισμούς του έργου, τους οποίους οι γονείς μπορεί να συμβουλευτούν.

Flyer Parents Greek
PDF – 1,7 MB 133 downloads