Stimuleer de taalontwikkeling en het welbevinden van kinderen vanaf het begin.

Ondersteun ouders bij het ontwikkelen van hun eigen gezinstaalbeleid.