De taalontwikkeling en het welbevinden van kinderen vanaf het begin stimuleren.

Ouders ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen gezinstaalbeleid.