Poznawanie doświadczeń innych rodziców jest bardzo cenne, szczególnie dla tych, dla których rola rodzica jest czymś nowym lub względnie nowym. Dzielenie się doświadczeniami jest źródłem pomysłów, zwiększa pewność siebie i sprawia, że rodzice czują się bardziej częścią “wielojęzycznej społeczności”. Nierzadko zdarza się, że ograniczamy się do poznawania doświadczeń rodziców w zbliżonym do naszego kontekście. Nasze filmy uzupełniają nasz zeszyt refleksji poprzez prezentowanie rozmaitych wielojęzycznych historii rodziców. Nie zawierają one instrukcji, ale pokazują, na czym skupiają się rodzice, gdy myślą o odpowiednim dla ich rodziny wyborze językowym.