De handleiding is in het Engels geschreven en de twee hoofddoelen van onze handleiding zijn:

  • professionals voorzien van theoretische kennis en praktische tips die nuttig zijn bij het ondersteunen van jonge ouders bij verschillende fasen van gezinstalenbeleid.
  • professionals voorzien van ideeën en begeleiding bij het geven van individuele sessies en/of workshops waarbij gebruik kan worden gemaakt van het boekje

 “Meer dan één taal in het gezin” en het gebruik van de andere instrumenten van het project.

In Deel 1 vindt men daarom een overzicht van onderwerpen die van cruciaal belang zijn voor het ondersteunen van jonge ouders bij het vormgeven van hun gezinstaalbeleid. De informatie in het eerste deel kan daarom worden gebruikt als een op zichzelf staand kader voor het werken met meertalige gezinnen of als een inleiding op het tweede deel van de handleiding.

In Deel 2 geven we een meer gedetailleerde beschrijving van de instrumenten en begeleiding en ideeën over het werken met ons reflectieboekje "Meer dan één taal" voor ouders en de andere materialen van het project.