Leren van de ervaringen van andere ouders is zeer waardevol, vooral voor degenen voor wie het ouderschap nieuw is. Het delen van ervaringen geeft een bron van nieuwe ideeën, vergroot het vertrouwen en zorgt ervoor dat ouders zich meer verbonden voelen met de 'meertalige gemeenschap'. Vaak beperkt men zich tot het leren van de ervaringen van ouders in een vergelijkbare context. De video’s laten een variatie aan meertalige gezinnen zien. Ze geven geen richtlijnen, maar laten zien waar ouders zich zorgen over maken als ze nadenken over een geschikte aanpak.