De portretten zijn een serie affiches. We hebben verschillende portretten gemaakt voor alle talen van het project. We beschouwen ze als een andere manier om ervaringen te delen en de uitdagingen te bespreken van ouders die meertalige kinderen opvoeden.

Elk portret deelt gedachten en ervaringen van ouders rond één specifieke vraag of thema.