Poradnik napisany został w języku angielskim. Jego dwa główne cele to:

  • przekazać specjalistom pracującym z rodzinami wielojęzycznymi wiedzę teoretyczną oraz praktyczne rady, które mogą przydać się na różnych etapach planowania strategii językowej w rodzinie,
  • zaprezentować pomysły i porady przydatne w organizowaniu sesji i warsztatów dla rodziców z wykorzystaniem zeszytu refleksji “Dom z wieloma językami” i innych narzędzi projektu Planting Languages.

Układ poradnika odzwierciedla te cele. W części pierwszej nasz czytelnik znajdzie przegląd tematów mających kluczowe znaczenie dla wspierania młodych rodziców w procesie  kształtowania ich rodzinnej polityki językowej. Informacje zawarte w tej części mogą być wykorzystane jako podstawa w pracy z rodzinami wielojęzycznymi lub jako wprowadzenie do drugiej części.

W części drugiej przedstawiamy szczegółowy opis narzędzi i porady oraz pomysły dotyczące pracy z zeszytem refleksji “Dom z wieloma językami” i innymi materiałami naszego projektu.