Οι υπενθυμίσεις είναι φύλλα εργασίας που σας βοηθούν να επιβλέπετε το γλωσσικό σας σχεδιασμό και τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας.

Στο βιβλιάριο αναστοχασμού (βήμα 8), τονίζουμε τη σημασία του να αντιληφθείτε ότι η Οικογενειακή Γλωσσική Πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Με τις υπενθυμίσεις, σας ενθαρρύνουμε να επαναξιολογείτε  την προσέγγισή σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και να την αλλάζετε εκεί όπου χρειάζεται. Επίσης, καταδεικνύουμε συγκεκριμένα ορόσημα, κατά τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσετε τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας και σας δίνουμε κάποιες συμβουλές για αυτό. Πρόκειται για 4 υπενθυμίσεις: 0-1 έτους, 1-2 ετών, 2-3 ετών και 3-4 ετών.    

Υπενθυμίσεις 0 1 Έτους Συμπληρώσιμη Εκδοχή
PDF – 654,1 KB 128 downloads
Υπενθυμίσεις 1 2 Ετών Συμπληρώσιμη Εκδοχή
PDF – 690,7 KB 126 downloads
Υπενθυμίσεις 2 3 Ετών Συμπληρώσιμη Εκδοχή
PDF – 1,1 MB 126 downloads
Υπενθυμίσεις 3 4 Ετών Συμπληρώσιμη Εκδοχή
PDF – 947,3 KB 123 downloads