Αυτό το βιβλιάριο έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κάνετε τις σωστές γλωσσικές επιλογές από την αρχή και να θεμελιώσετε ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον που διεγείρει την πολυγλωσσική ανάπτυξη, μέσα από τον αναστοχασμό και το σχεδιασμό σε 8 βήματα.

Αυτό το βιβλιάριο μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά σε pdf. Μπορείτε όμως και να το εκτυπώσετε.

Καθένα από τα 8 βήματα του βιβλιαρίου περιλαμβάνει μια εισαγωγή που ακολουθείται από μια άσκηση αναστοχασμού.

Οι ασκήσεις των βημάτων 1-4 πρέπει να συμπληρωθούν από τον κάθε γονιό ξεχωριστά, ενώ οι ασκήσεις των βημάτων 5-8 πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς μαζί.

Οι μονογονιοί μπορούν να συμπληρώσουν το βιβλιάριο με τη βοήθεια κάποιου που εμπιστεύονται.

 

Βιβλιάριο Συμπληρώσιμη Εκδοχή
PDF – 3,6 MB 299 downloads