Over Planting languages

Meertaligheid en het opvoeden van kinderen: : Meertalig opvoeden wordt over het algemeen gezien als de individuele verantwoordelijkheid van elk gezin. Echter, de talige context voor ouders en kinderen wordt steeds complexer. 

- Er worden verschillende talen gesproken binnen één huishouden;

- Sommige thuistalen krijgen een andere betekenis of een andere positie in de familie

- Voor andere talen wordt een, positieve of negatieve druk van de omgeving ervaren

-Planting Languages ​​is een project over het ondersteunen van meertalige gezinnen en professionals bij het ontwikkelen van een gezinsstaalbeleid, om vanaf het begin een optimale taalontwikkeling en welbevinden te verkrijgen.

-Ouders en primaire verzorgers zijn de belangrijkste personen in de opvoeding. Hun keuzes zijn van groot belang voor de toekomst van het kind. Deze personen moeten de taalontwikkeling van jongs af aan stimuleren  door kansen en mogelijkheden te creëren voor het leren van talen.

Voor Planting Languages hebben vijf organisaties uit verschillende landen hun expertise op het gebied van meertalig opvoeden gebundeld en een aantal instrumenten gemaakt die beschikbaar zijn het Nederlands, Engels, Frans, Grieks en Pools.


De tools zijn de volgende:

De handleiding met theoretische achtergrond en praktische gids is alleen in het Engels beschikbaar.

1. Reflectieboekje: een stappenplan dat ouders helpt bij hun taalplanning vanaf het begin.

2. Video's: ouders delen ervaringen over meertalig opvoeden

3. Portretten: serie posters over uitdagingen bij het meertalig opvoeden.
4. Herinneringskaarten: werkbladen die ouders helpen hun planning en de taalontwikkeling van hun kind te monitoren.
5. Taalkaart: een kaart om de gezinsstaalaanpak aan anderen uit te leggen.
6. Folder: een korte informatieve tekst die ouders met verschillende taalachtergronden aanmoedigt om na te denken over de mogelijkheid om hun kind meertalig op te voeden.

 

 

Voor wie?

Voor alle jonge meertalige ouders die hun kind(eren) meertalig zullen gaan opvoeden.

Bovendien is het gericht op de volgende specifieke doelgroepen:

  1. Gezinnen met een migratieachtergrond
  2. Gezinnen waar meer dan één taal wordt gesproken
  3. Hulpverleners in contact met deze gezinnen

Partners:

Foyer vzw

 

 

 

Werkhuizenstraat 25

1080 Brussels

 

BELGIUM

www.foyer.be

pim@foyer.be

Association for promotion of Polish Language Abroad

 

 

64a Cumberland Street, EH3

6RE Edinburgh

 

UNITED KINGDOM

www.appla.org

a.martowicz@appla.org

Multilingual Café

 

 

 

16 Chemin de Fauquenthun

62120 Aire-sur-la-Lys

 

FRANCE

www.multilingualcafe.com
Isabelle@multilingualcafe.com

1801 jeugd en onderwijsadvies

 

 


Van Beekstraat 62, 2722BC

Zoetermeer

 

NETHERLANDS

www.1801.nl

m.vanmil@1801.nl

Uclan

University of Central Lancanshire

Cyprus

 

University Avenue 12-14

Pyla

 

CYPRUS

www.uclancyprus.ac.cy
AKanikli@uclan.ac.uk

Ontmoet het project team:

Hilde De Smedt is logopedist en werkt al meer dan 35 jaar in het Integratiecentrum Foyer in Brussel. Ze runt momenteel PIM (Partners in Multilingualism), een adviesdienst voor meertalige gezinnen.

Marga van Mil werkt al meer dan 20 jaar als preventief logopedist met als belangrijkste doel het vroegtijdig signalering van kinderen met taalproblemen. Ze studeerde tevens ‘Nederlands als tweede taal en meertaligheid’ en is gespecialiseerd in onderzoek van jonge meertalige kinderen en advisering aan ouders en professionals.

Als logopedist werkzaam in de preventieve logopedie is Carien Deutman al meer dan 25 jaar werkzaam met jonge kinderen met spraaktaalproblemen. Ze voert consulten uit en adviseert ook ouders en professionals over meertaligheid.

 

Dr. Isabelle Barth is een Franse consultant in talen, meertalig onderwijs en interculturele communicatie. Ze richtte in 2010 Multilingual Café op en helpt gezinnen en professionals op hun meertalige en multiculturele pad. Ze doet ook onderzoek naar gezinstaalbeleid voor gemengde gezinnen en migrantengezinnen.

 

Dr. Anna Martowicz is een taalkundige en taaldocent met interesse in meertaligheid, erfgoedtaalverwerving en multi geletterdheid; oprichter en CEO van de Association for the Promotion of Polish Language Abroad (APPLA), auteur van lesmateriaal en gidsen voor ouders en leerkrachten van meertalige kinderen.

 

Patrizia Civetta is een leerkracht met 30 jaar ervaring als expert in het onderwijs en sociale integratie in Italië, België en India. Momenteel werkt ze in Foyer, een integratiecentrum in Brussel. Ze werkt samen met basisscholen, middelbare scholen en universiteiten met interesse in meertaligheid en interculturaliteit..

Dr. Antri Kanikli is een assistent-professor in de taalkunde aan de universiteit van UCLan Cyprus. Haar onderzoeksinteresse is  gericht op generatieve grammatica, taalstoornissen en meertalige verwerving. Antri is een ervaren onderzoeker. Haar werk is gepubliceerd in internationale taalkundige toptijdschriften en ze heeft verschillende extern gefinancierde onderzoeksprojecten geleid, waaronder het Planting Languages-project, waarvoor ze Partner Leader is van UCLan Cyprus.

.

Soumaya Mousselli is spraak- en taaltherapeut met een grote interesse in meertaligheid en taalontwikkeling bij jonge kinderen. Ze werkte zes jaar bij Foyer. De focus lag op counselingsessies met ouders over meertalig onderwijs en het uitvoeren van taalanalyses voor het Marokkaans Arabisch. Sinds september 2021 is ze aan een nieuw avontuur begonnen. Ze is begonnen met werk in een revalidatiecentrum voor jonge kinderen.